Povrchové štruktúry a povrchy

V dobe pokročilej digitalizácie a mnohých vizuálnych vnemov je čím ďalej dôležitejší aj skutočný pocit pri fyzickom dotyku. Preto našim štruktúram a povrchom venujeme zvláštnu pozornosť. Pre celkový výsledok je dôležité, aby pocit pri dotyku povrchu bol v harmónii sa vzhľadom dekoru.