Reklamačný poriadok

Prečítajte si tento dokument ešte predtým, ako začnete vypĺňať reklamačný protokol.

Reklamačný protokol

Vypísaný zápis z reklamácie je podkladom pre začatie reklamačného konania.